Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Där idéer och företag utvecklas

Växjö Linnæus Science Park AB ägs av Växjö kommun och drivs i samverkan med näringslivet, det regionala innovationsstödsystemet och akademin. Syftet är att bygga en stöttande och inspirerande community för företagare. Målet är att företag ska bli än mer framgångsrika. Kunna växa och ta nya marknadsandelar. Lokalt, i Sverige eller varför inte internationellt?

Vi ska:

  • inspirera genom att vara en mötesplats för kunskapsevent och workshops
  • möjliggöra genom samverkan kring labbmiljöer och strategiska nätverk
  • genomföra genom att initiera och driva större projekt som stimulerar innovationsdriven affärsutveckling

Näringslivet som målgrupp

Vi utvecklar verksamheten för att bli den självklara mötesplatsen för entreprenörskap och innovationsdriven företagsutveckling, en samhällsutvecklare som vågar prova nya lösningar på komplexa problem. Detta genom att erbjuda inspirations- och kunskapsevent, allmänna och behovsanpassade workshops samt flera olika labbmiljöer för eget utvecklingsarbete eller i samarbete med andra. Vi vill också medverka till aktiva strategiska affärsnätverk samt gör allt vi kan kring matchmaking för samarbeten och kompetensförsörjning.

Fokusområde

Utifrån näringslivets behov, akademins styrkor och Växjö kommuns intresseområden har följande fokusområden valts ut för Växjö Linnæus Science Park:

  • smarta staden
  • cirkulär ekonomi
  • digitalisering
  • skog och trä

Vi omvärldsbevakar våra fokusområden, hållbar företagsutveckling och andra science parks – inom Sverige, i Europa och runt om i världen – för att få nya idéer och perspektiv som kan vara till nytta för näringslivet i vår region.

Växjö kommun har sedan 1986 haft ett bolag som arbetat med såväl fastigheter som företagsutveckling genom science park-verksamhet: Videum AB / Videum Science Park. Vid årsskiftet 2021/2022 lyftes science park-verksamheten över i ett helt nytt bolag - Växjö Linnæus Science Park som nu kan koncentrera sig helt på att vara dina nycklar till innovationsdriven företagsutveckling.

 

Styrelse för Växjö Linnaeus Science Park

LEDAMÖTER

Malin Lauber (S) (Ordförande)

Maria Garmer (V)

Pernilla Torneus (M)

Sören Strömberg (S)

Henrietta Serrate (S)

Johnny Lindman (M)

Rene Jaramillo (M)

 

ERSÄTTARE

Annika Nilsson (C)

Pernilla Bodin (MP)

Lars Nyberg (KD)

Annika Schilling (L)

Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola. Science park är ett internationellt begrepp.

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 62 medlemmar över hela Sverige som tillsammans driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har triple helix-förankring. Besök branschföreningen SISP, www.sisp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.