Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Samverkansprojekt

Växjö Linnæus Science Park har i uppdrag att initiera och driva större projekt som stimulerar innovationsdriven affärsutveckling. Regionala samverkansprojekt med fokus på framtidens utmaningar för Linnéregionens näringsliv. Projekt som är mer kompetens- och kunskapsbaserade inom våra fokusområden än avgränsade till vårt närmsta geografiska område. Vi är redan igång med Innovationslänken, men fler är på gång framöver.