Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Visionen om en innovativ och klimatneutral stad

Crossways Växjö - Där vägar möts, möts människor som kan utveckla idéer tillsammans. 

Tillsammans med invånarna, näringslivet, offentlig sektor och akademin utvecklar vi området Bäckaslöv och formar en stadsdel på ett nytt sätt. Genom samarbete, digitalisering och träbyggnation tar vi viktiga steg mot klimatneutralitet och projekt Crossways Växjö är navet.

Crossways är ett projekt med visionen att med fokus på hållbarhet, samarbete och digitalisering skapa en smart stadsdel i Växjö. Ett projekt och en plats som möjliggör för människor, företag och myndigheter att mötas, utbyta kunskaper, skapa hållbara lösningar och växa in i framtiden. Samarbetet startades 2020 av tre drivande aktörer – Skanska, Södra och Combitech. Från 2023 tar Växjö Linnaeus Science Park över rodret för att möjliggöra ett ännu effektivare samarbete.

Crossways Växjö har som mål att skapa:

  • En fysisk och digital mötesplats som knyter samman staden och skapar kontakt mellan människor, offentlig verksamhet, näringsliv och akademi.
  • Nya samarbeten och attraktiva lösningar för att lösa gemensamma utmaningar på resurseffektiva sätt, samtidigt som utmaningarna i FN:s 17 globala mål möts.
  • Hållbara och klimatneutrala lösningar med skogen som en nyckelspelare.