Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

DigIT Hub Sweden

DigIT Hub Sweden är en Europeisk Digital Innovationshubb som ska verka för ökad digitalisering. Hubben är nationellt prioriterad och regionalt förankrad i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Den ingår i ett nyetablerat europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar där kompetens och resurser samlas för att stödja den digitala omställningen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor.

Projektet startar upp i december 2022 med en finansering på tre år till att börja med. EDIH-hubbarna ingår i Europeiska unionens långtidsbudget fram till 2027.