Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Framtidssäkra er verksamhet genom innovation

Innovationslänken - för IT och industri i Kronoberg

Inga innovationer inom företaget på senare år? Osäkra på vad ni ska göra för att utveckla era produkter eller tjänster? Med hjälp av projektet Innovationslänken kan ert företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation. Allt i syfte att öka er produktion och tillväxt. Och att framtidssäkra er verksamhet.

Agenda 2030 (Globala målen) innebär förändring mot ett hållbart samhälle. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige. I kombination med att den digitala utvecklingen går allt snabbare är det viktigare än någonsin att ständigt utvärdera vad som på ett hållbart sätt kan göras bättre, eller helt annorlunda. Genom att ha god insikt i sina kunders behov, egna processer och förmågor samt förändringar och framtidsspaningar kan rätt problem eller möjlighet definieras. Det kan i nästa steg leda till implementerade förbättringar och nya banbrytande lösningar som blir attraktiva på framtidens marknad.

Innovationslänken finns till för att stödja er att genom samarbeten finna vägar till framtiden. Under 2021–2023 ordnas en mängd aktiviteter för er som är små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i vår region.

Genom att bli en del av Innovationslänken kommer ert företag att

 1. få kunskap kring vad innovation är, varför det är viktigt och hur ni kan gå till väga
 2. få hjälp av kreativa universitetsstudenter i era innovationsutmaningar
 3. bli sammanlänkade med andra företag för innovationssamarbeten
 4. få möjligheter att inleda innovationssamarbete med forskare


Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg drivs av Växjö Linnæus Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.

Under det första året har projektet tagit form och uppnått:

 • Utveckling av Linnéuniversitetets Innovationsmaster som knutits närmare regionens företag och näringsliv.
 • Ca 50 samarbetskontakter har knutits med företag varav flera är på gång till samarbete med universitetet eller deltagande på projektets nischade workshops den närmaste tiden.
 • Projektet har landat i en fungerande samverkansmodell mellan Videum, Linnéuniversitetet och Campus Ljungby. Samverkan mellan det offentliga, näringsliv och akademi.

Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg är ett samverkansprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i Kronobergs län. Projektet ska hjälpa företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation i syfte att utveckla affärsmodeller, öka produktion och tillväxt. Målet är att öka företagens investeringar inom forskning och utveckling (FoU) och bidra till länets ekonomiska tillväxt.

Projektmedlemmar Campus Ljungby, Linnéuniversitetet och Växjö Linnæus Science Park
Huvudprojektledare Jesper Lindahl, jesper.lindahl@vaxjo.se, 076-317 35 11
Finansiärer Region Kronoberg samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket
Projekttid januari 2021 – februari 2023
Projektmedel 6,2 Mkr

Förstudien till projektet visade att en stor andel företag inte infört några innovationer de senaste åren och att endast ett mindre antal samarbetat med akademin. Många upplever det svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare och saknar därmed rätt kompetens för att utföra utvecklingsarbetet. Men med stor insikt om vad som behövs för att framtidssäkra verksamheten uttryckte sig många företag i förstudien positiva inför samarbete med både universitetet och andra företag för att driva innovation i sin egen verksamhet.

Under projektet kommer det att genomföras en mängd olika aktiviteter för att ge små och medelstora företag inom IT och industri den kunskap och de verktyg de behöver för att

 • förstå vikten av innovation, forskning och utveckling
 • investera mer tid och resurser i forskning och utveckling
 • hitta till samarbeten med forskare och studenter
 • utveckla sina affärsmodeller