Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Framtidssäkra er verksamhet genom innovation

Innovationslänken - för IT och industri i Kronoberg

Innovationslänken är ett projekt som syftar till att stötta företag i Kronoberg-regionen i deras utveckling och ge dem bättre förutsättningar för innovation. Projektet är i slutfasen och tar utgångspunkt i företagens behov, intressen och styrkor för att matcha dem mot rätt aktiviteter. Detta kan t.ex. innebära direktsamarbeten och samarbetsworkshops mellan företag eller samarbeten mellan akademi och näringsliv.

Inom projektet Innovationslänken har nya modeller för samverkan mellan Växjö Linnaeus Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet skapats. Dessa samarbeten sker både mellan branscherna IT och industri, såväl som mellan företag och akademi. Projektet har därmed skapat en plattform för utveckling och samarbeten inom regionen.

Inom projektet har företag kommit in i sina första akademiska samarbeten. Workshops och seminarier har handlat om ämnen som automation, IoT för energikrisen, visualisering och mätning av CO2, generation Z, användardesign, cirkulär design och skapa tid för utveckling. Studenter från olika utbildningar och med olika nationaliteter har deltagit, bland annat design-, teknik- och ekonomistudenter från Innovationsmastern vid Linnéuniversitetet och olika grenar av data/IT-studenter.

 

Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg drivs av Växjö Linnæus Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.

Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg är ett samverkansprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i Kronobergs län. Projektet ska hjälpa företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation i syfte att utveckla affärsmodeller, öka produktion och tillväxt. Målet är att öka företagens investeringar inom forskning och utveckling (FoU) och bidra till länets ekonomiska tillväxt.

Projektmedlemmar Campus Ljungby, Linnéuniversitetet och Växjö Linnæus Science Park
Finansiärer Region Kronoberg samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket
Projekttid januari 2021 – februari 2023
Projektmedel 6,2 Mkr

Förstudien till projektet visade att en stor andel företag inte infört några innovationer de senaste åren och att endast ett mindre antal samarbetat med akademin. Många upplever det svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare och saknar därmed rätt kompetens för att utföra utvecklingsarbetet. Men med stor insikt om vad som behövs för att framtidssäkra verksamheten uttryckte sig många företag i förstudien positiva inför samarbete med både universitetet och andra företag för att driva innovation i sin egen verksamhet.

Under projektet kommer det att genomföras en mängd olika aktiviteter för att ge små och medelstora företag inom IT och industri den kunskap och de verktyg de behöver för att

  • förstå vikten av innovation, forskning och utveckling
  • investera mer tid och resurser i forskning och utveckling
  • hitta till samarbeten med forskare och studenter
  • utveckla sina affärsmodeller