Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

God jul och tack för det här året!

Nyhet

Året som gått har varit en intressant och givande resa för Växjö Linnaeus Science Park. Vi har tillsammans arbetat mot vårt gemensamma mål att skapa mervärde för näringslivet och samhället. Genom en bra struktur och gemensam målsättning har vi framgångsrikt skapat en organisation som strävar mot innovation och utveckling. Vårt team har delat övertygelsen om detta arbete, såväl som modet att omfamna nya utmaningar. Med visioner och idéer har vi drivit utvecklingen framåt och skapat en plattform för framgång.

Framtiden ter sig än mer spännande, och vi ser med stor förväntan fram emot att följa utvecklingen av vår verksamhet i linje med omvärldens trender och utmaningar. Vår ökade förståelse för AI har blivit en central del av vårt arbete, och vi har bara skrapat på ytan av dess potential. Vårt engagemang sträcker sig till att sprida kunskap och ge vägledning för att maximera fördelarna med denna teknik så att företag ska kunna utvecklas och nå framgång i dagens konkurrensutsatta marknad. Detta gör vi inte ensamma utan i ett samarbete med AI Sweden för att kunna ge extra kraft inom detta område till regionens företag och organisationer.

 

I våra labbmiljöer fortsätter företag att experimentera och utveckla prototyper. Vi strävar efter att stärka vårt erbjudande inom detta område och skapa nya tillväxtmöjligheter. Genom vårt EU-projekt, DigIT HUB Sweden, fokuserar vi på smarta städer och smarta tillverkningsindustrier, vilket kommer medföra nya insikter och möjligheter för det lokala näringslivet. Projektet har även ökat vårt fokus på cirkulär ekonomi som en nödvändig aspekt för framtiden. Genom att kombinera cirkulär ekonomi med AI-teknologi siktar vi mot att kunna bidra till en effektivisering av processer och skapa hållbara lösningar.

 

Under sommaren fördjupades vår förståelse och förmåga runt Design Thinking-metodologin, vilket öppnar nya möjligheter för företag och organisationer att stärka sin kompetens inom innovation. Håll utkik på våra plattformar för mer information om detta nödvändiga koncept för innovation och utveckling.

 

Året har dominerats av en mängd värdeskapande evenemang och aktiviteter där vi har nått ut till ett stort antal företag och organisationer. Vi genomförde bland annat skogseventet Digital Skog tillsammans med Visual Sweden och Visualiseringscenter C som tydligt visade på det mervärde vi erbjuder. Att vara utställare vid Elmia Subcontractor gav oss möjlighet att visa upp vår verksamhet och nätverka med regionens företag och organisationer. Genom dessa evenemang och samarbeten kan vi främja innovation och utveckling.

 

Inför jul och det kommande året vill jag rikta ett varmt tack till det fantastiska teamet jag har privilegiet att jobba med och till alla våra samarbetspartners, näringsliv och offentliga organisationer. Ett stort tack till er alla och en önskan om en fridfull jul och ett framgångsrikt nytt år!

 

Fredrik Lindblad