Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Är du Företagsfabrikens nya affärsutvecklare?

Nyhet

Företagsfabriken i Kronoberg AB söker just nu en affärsutvecklare på deltid.

Företagsfabriken söker en affärsutvecklare som vill arbeta med deras tillväxtbolag.

Företagsfabriken i Kronoberg är en icke vinstdrivande företagsinkubator som verkar för att tillvarata regionens entreprenörsanda och innovationskraft. Inkubatorn ska hjälpa regionens nyskapande företag och entreprenörer att utveckla sin affärsidé och skapa tillväxt. Genom sitt tillväxtprogram erbjuds företag och entreprenörer verktyg för att bli
ett skalbart och framgångsrikt företag med fokus på hållbarhet och internationalisering. Inkubatorn ingår i Vinnovas Nationella Inkubatorprogram.

Tjänsten avser bland annat:

  • Affärsutveckling av företag antagna i något av Företagsfabrikens program samt tillhörande uppföljningsmöten.
  • Utvärdering av nya affärsidéer och företag.
  • Planera och genomföra framtida insatser till företagen utifrån respektive företags behov.
  • Utbildningsinsatser inom exempelvis Lean Canvas, affärsplan, ekonomi, pitchteknik, bolagsstruktur mm.
  • Månadsvis dokumentation av genomfört arbete.
  • Administration och rapportering till bl.a. finansiärer och/eller projektpartners.

Kompetens och erfarenhet

För att passa in i rollen bör du ha relevant akademisk utbildning inom ekonomi, marknad, civilekonom eller motsvarande.
Du skall ha dokumenterad erfarenhet avseende affärsutveckling och/eller coachning av innovativa nystartade företag
och kunna genomföra affärsutveckling med coachande förhållningssätt. Vi ser helst att du har erfarenhet från att
coacha företag vid framtagning av affärsdokument såsom affärsplan, budget, marknadsplan, bolagsstruktur m.m.

Du skall kunna genomföra arbetet på plats i Växjö.
Vi ser helst att du har erfarenhet av att driva företag.

Anställningen avser halvtid, 50%, genom en visstidsanställning t.o.m. 2024-12-31, där det även finns möjlighet att kombinera med 50% som extern konsult. Möjlighet till förlängning finns efter slutdatum.

Din ansökan skickas till fredrik.lindblad@foretagsfabriken.se

Frågor kring tjänsten besvaras av VD, Fredrik Lindblad tel. 0470 – 414 02.

Vi genomför löpande urval.