Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Vad gör SISP?

Nyhet

Växjö Linnaeus Science Park är medlemmar i SISP, men vad står egentligen SISP för och hur arbetar
de? Vi reder ut detta tillsammans med Jonas Michanek, som arbetar som ansvarig för Inkubatorprogrammet Sverige på SISP!

Vad gör och står SISP för?

”SISP är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. Föreningen har funnits sedan år 2005 och har nu runt 60 medlemmar. Vi fokuserar på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag. Medlemmarna driver cirka 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling och samarbetar ofta med kluster. Dessutom har de ofta en Triple Helix-förankring som innebär ett samarbete mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn för att främja innovation och tillväxt. Flera medlemmar inom SISP driver också såddkapitalfonder och affärsängelnätverk för att investera i tidiga stadier av tillväxtbolag.”

Hur arbetar ni på SISP med inkubatorer?

”SISP hjälper till att driva medlemmarnas frågor mot omvärlden och specifikt inom innovationsstödssystemet. Vi ser också till att startups och scaleups hamnar på agendan och i samhällsdebatten. Genom medlemskap hos oss får medlemmarna
bland annat kompetensutveckling, medlemsservice, en nationell samlingspunkt, hjälp med påverkansarbete och delning av kunskap. För att främja innovation finns också Ignite Sweden – som är ett initiativ skapat av inkubatorerna men som drivs av SISP och arbetar med att sammankoppla startups med större företag och organisationer. SISP arbetar hårt för att visa nyttan med inkubatorer och science parks och tycker det är viktigt att både näringslivet och i politiken fortsätter satsa på Sverige som innovationsland, inte nedmonterar systemet.”