Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Öka ditt företags digitala mognad

DigIT Hub Sweden – din europeiska digitala innovationshubb

Att ta verksamheter in i framtiden kan förenklas genom en one-stop-shop med ett brett utbud av samlade tjänster, kompetens och resurser. Ett erbjudande som blir verklighet när ni nu får tillgång till ett samlat stöd för den digitala omställningen. Bekvämt och resurseffektivt.

Med fokus på områdena smart tillverkning och lösningar för smarta städer och samhällen hjälper DigIT Hub små och medelstora företag och den offentliga sektorn i södra Sverige (Skåne, Blekinge och Kronoberg) att digitalisera. Genom projektet kommer ni också att ingå i ett nyetablerat nätverk av europeiska innovationshubbar.

Vi kommer att erbjuda en plats där vi tillsammans, och med stödinsatser från våra partners, kan experimentera och utveckla nya digitala tekniker och lösningar. Ni kommer kunna sätta ihop ett paket som passar era behov vad gäller:

  • teknisk expertis
  • digitala testmiljöer
  • nya arbetssätt
  • samarbeten och kontakter
  • finansiering och investeringsmöjligheter

Projektet som startade i december 2022 har inledningsvis finansiering på tre år men de europiska digitala innovationshubbarna (EDIH) ingår i EUs långtidsbudget fram till 2027. Växjö Linnæus Science Park har rollen som ansvarig för projektkoordinering för aktörerna i Kronoberg.

Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven varierar inom varje organisation. Det som står säkert är dock att etisk teknik och infrastruktur spelar en avgörande roll i våra privata liv och affärsmiljöer. Genom DigIT Hub Sweden använder vi digitaliseringen som en motor för att skapa hållbara och effektiva arbetssätt, stärkt konkurrenskraft och bättre anpassade tjänster. Vi hjälper organisationer att hänga med i den digitala omställningen och möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.

DigIT Hub Sweden (DigIT Hub) är en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH) som verkar för ökad digitalisering hos små och medelstora företag, kommuner och offentlig sektor. Hubben är nationellt prioriterad och regionalt förankrad i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Den ingår i ett nyetablerat europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar där kompetens och resurser samlas för att stödja den digitala omställningen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor.

I Sverige finns fyra EDIH:ar där det gemensamma målet är att företag, medborgare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik. Vill du veta mer om EDIH:s kan du läsa om detta på Tillväxtverkets hemsida: Digitala Innovationshubbar - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats..

Projektmedlemmar Mobile Heights, Blue Science Park, Campus Ljungby, Epic Innovation & Technology Center, Helsingborgs stad, IUC Syd, Linnéuniversitetet, Lunds kommun, Lunds universitet - LTH, Malmö stad, Malmö universitet, Media Evolution, Nolato, QCM, RISE - Research Institutes of Sweden, Scanfil, Sigma Connectivity, Techtank, VATI of Sweden, VEAB Växjö Energi, Växjö kommun, Växjö Linnaeus Science Park och Wexnet.

Projektkoordinator Kronoberg Växjö Linnæus Science Park, Emma Hagman-Rang
Huvudprojektledare Skåne Mobile Heights
Projektledare Blekinge Blue Science Park
Finansiärer Europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg
Projekttid
december 2022 – december 2025
Projektmedel 70 Mkr

Besök DigIT Hubs webbplats, https://digithub.se Länk till annan webbplats.