Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Styrelsen för Växjö Linnaeus Science Park

LEDAMÖTER

Malin Lauber (S) (Ordförande)

Maria Garmer (V)

Pernilla Torneus (M)

Sören Strömberg (S)

Henrietta Serrate (S)

Johnny Lindman (M)

Rene Jaramillo (M)

 

ERSÄTTARE

Annika Nilsson (C)

Pernilla Bodin (MP)

Lars Nyberg (KD)

Annika Schilling (L)