Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Nätverk

För att Växjö Linnaeus Science Park ska kunna skapa en
framåtsträvande miljö tillsammans behöver vi dra nytta
av varandras kompetenser på bästa sätt. Vårt nätverk
innehåller olika inriktningar och kan bidra till
att ditt företag kan växa.

Växjö Linnaeus Science Park har brett nätverk av olika företag och organisationer som vi samarbetar med. Ta del av nedanstående presentation med länk om du vill läsa mer.

Vill du veta mer om våra nätverk?

Företagsfabriken logotyp

Företagsfabriken i Kronoberg är en inkubationsverksamhet med stark förankring i regionen och de kommersiella krafterna i näringslivet. Företagsfabriken hjälper nyskapande entreprenörer i Kronoberg att förverkliga sin potential.

Syftet är att hjälpa Kronoberg ta tillvara på all det entreprenörskap som finns i regionen och hjälpa länets entreprenörer att skapa tillväxt. Målet är att hjälpa länets nyskapande företag att utveckla sin affärsidé och hjälpa dem i deras snabba tillväxtresa för att säkra nya starka företag i Kronoberg.

Läs mer på hemsidan: https://foretagsfabriken.se/ Länk till annan webbplats.

Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och erbjuder över 200 utbildningsprogram och 1 500 fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.

Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet, nationellt såväl som internationellt och spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom våra spetsforskningsmiljöer: Linnaeus University Centres. Där studerar vi allt ifrån ekologi och evolution till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data.

Läs mer på hemsidan: https://lnu.se/ Länk till annan webbplats.

sisp logotyp

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 61 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring.

Läs mer på hemsidan: https://www.sisp.se/ Länk till annan webbplats.

Sustainable Småland är ett regionalt medlemsnätverk beläget i Växjö som bildades 2011 med inriktning på kunskapsdelning och utveckling av innovativa och utmanande miljölösningar. Nätverket har sitt säte i Växjö, i en region som har som ambition att bli Europas Grönaste.

Sustainable Småland vill tillsammans bidra till att utveckla vår region till att bli en hållbar tillväxtregion. Detta genom att samverka, dela kunskap, samordna medlemmars hållbarhetsprojekt samt bilda opinion för hållbarhet gentemot beslutsfattare och allmänhet.

Läs mer på hemsidan: https://www.sustainablesmaland.se/ Länk till annan webbplats.

GodaHus strävar efter att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Genom att samla offentliga och privata aktörer i sydostregionen vill vi öka kunskapen om energieffektivisering, hållbart byggande, cirkulära flöden och affärsmodeller samt återbruk av material men också stärka konkurrenskraften i dessa branscher i sydost. Målet är en mer hållbar och miljövänlig utveckling inom bygg- och fastighetssektorn i regionen

Läs mer på hemsidan: https://www.godahus.se/ Länk till annan webbplats.

CirEko är en intresse- och medlemsorganisation som verkar för att den cirkulära marknaden ska växa och vara lönsam så vi kan nå målet ”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”.

Läs mer på hemsidan: https://cireko.se/ Länk till annan webbplats.

Investerare Sydost är en mötesplats och investeringsforum i Sydostregionen där investerare och entreprenörer möts.

Investerare Sydost är en non-profit organisation som hjälper entreprenörer med tillväxtbolag att träffa nätverkets privatinvesterare.

Nätverket startade 2012 med hjälp av Atrinova Affärsutveckling, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Kronoberg, Tillväxtverket och Videum AB (Nuvarande Växjö Linnaeus Science Park)

Läs mer på hemsidan: https://investeraresydost.se/ Länk till annan webbplats.