Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Cirkulär ekonomi

Vi står inför en tid där vårt sätt att producera och konsumera
måste omvandlas för att vår planets resurser ska räcka till.
Cirkulär ekonomi handlar om att omforma produktionscykeln
och förlänga livslängden på produkter, återanvända material
och skapa en kretsloppsekonomi

I dag används enorma mängder energi och råmaterial för att producera de produkter som vi behöver för att bibehålla vår levnadsstandard. Tyvärr resulterar denna produktionskedja i att stora mängder restprodukter släpps ut i vår atmosfär, våra
vatten- och ekosystem.

Cirkulär ekonomi

Det underliggande problemet ligger ofta i vårt linjära ekonomiska system, där produktion och konsumtion leder till massiva mängder avfall. Att fortsätta på detta sätt är ohållbart och vår planet kommer inte kunna tåla belastningen. Våra resurser är begränsade, och ändå konsumerar vi långt över deras kapacitet. Därför måste vi tillsammans arbeta mot en cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi i praktiken

Det underliggande problemet ligger ofta i vårt linjära ekonomiska system, där produktion och konsumtion leder till massiva mängder avfall. Att fortsätta på detta sätt är ohållbart och vår planet kommer inte kunna tåla belastningen. Våra resurser är begränsade, och ändå konsumerar vi långt över deras kapacitet. Därför måste vi tillsammans arbeta mot en cirkulär ekonomi.

Vill du veta mer om Cirkulär ekonomi?

För att uppnå cirkulär ekonomi behövs inte bara cirkulär produktutformning, utan även nya affärsmodeller och riktlinjer. Vår målbild är att om vi växlar till en cirkulär ekonomi kan vi bättre hantera alla utmaningar inom planetens gränser. Men detta kräver engagemang, handlingskraft och innovation. Växjö Linnaeus Science Park är här för att inspirera och hjälpa företagare att röra sig mot en mer cirkulär framtid redan idag.

Tillsammans för en cirkulär framtid

I en cirkulär ekonomi bedriver vi affärer tillsammans, samarbetar, utnyttjar varandras över- och underkapacitet samt rest- och spillmaterial. Vi på Växjö Linnaeus Science Park är ditt bollplank mot en cirkulär framtid, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att skapa en bättre, mer hållbar värld. Hör av dig till oss idag för att påbörja din resa mot en cirkulär ekonomi som gynnar oss alla.

Olivia Thim

Affärsutvecklare Skog och trä/ Cirkulär ekonomi

Nyheter  • Torsdagen den 21 mars var vi på plats på Visualiseringscenter C i Norrköping när invigningen av Norrköpings digitala tvilling ägde rum. Denna visualisering av Norrköpings stad kan nu upplevas och utforskas genom en tredimensionell karta - antingen i domteatern, på touchskärm eller som fysisk 3D-modell. Detta skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt.


  • Det känns kul att kunna reflektera över den senaste Earth Week och den unika möjlighet vi erbjöd tillsammans med Visualiseringscenter C i Norrköping. Tillsammans välkomnade vi skolklasser från årskurs tre till nio till en föreställning - "Chemistry of Life" i den imponerande Geodomen. Detta var mer än bara en filmvisning. Det var en resa som utforskade kopplingen mellan allt levande på vår planet.


  • Under Earth Week bjöd vi på Växjö Linnaeus Science Park in skolklasser till Växjö konserthus för en unik möjlighet att uppleva en föreställning i geodomen från Visualiseringscenter C i Norrköping. Detta var en satsning för att uppmärksamma Earth Week och teknisk innovation bland framtidens
    entreprenörer.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av allt spännade
som händer på Växjö Linnaeus Science Park!

Kontakta oss

Vi kan svara på frågor gällande våra fokusområden,
nätverk, samarbeten, labbmiljöer, event, projekt med mera

Fler av våra fokusområden

Skog och trä

Vi är drivkraften bakom klimatåtgärder och forskningsdriven utveckling för framtidens skogar.

Smarta staden

Välkommen till Växjö Linnaeus Science Park, din partnerför att forma smarta städer och smarta tillverkningsindustrier, och därigenom skapa en hållbar och blomstrande framtid.

Digitalisering

Hur kan ditt företag optimera effektiviteten och säkrar konkurrenskraft? Digitaliseringen är avgörandeför att leverera de allra bästa produkterna till era kunder.