Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Cirkulär ekonomi

Vi står inför en tid där vårt sätt att producera och konsumera
måste omvandlas för att vår planets resurser ska räcka till.
Cirkulär ekonomi handlar om att omforma produktionscykeln
och förlänga livslängden på produkter, återanvända material
och skapa en kretsloppsekonomi

I dag används enorma mängder energi och råmaterial för att producera de produkter som vi behöver för att bibehålla vår levnadsstandard. Tyvärr resulterar denna produktionskedja i att stora mängder restprodukter släpps ut i vår atmosfär, våra
vatten- och ekosystem.

Cirkulär ekonomi

Det underliggande problemet ligger ofta i vårt linjära ekonomiska system, där produktion och konsumtion leder till massiva mängder avfall. Att fortsätta på detta sätt är ohållbart och vår planet kommer inte kunna tåla belastningen. Våra resurser är begränsade, och ändå konsumerar vi långt över deras kapacitet. Därför måste vi tillsammans arbeta mot en cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi i praktiken

Det underliggande problemet ligger ofta i vårt linjära ekonomiska system, där produktion och konsumtion leder till massiva mängder avfall. Att fortsätta på detta sätt är ohållbart och vår planet kommer inte kunna tåla belastningen. Våra resurser är begränsade, och ändå konsumerar vi långt över deras kapacitet. Därför måste vi tillsammans arbeta mot en cirkulär ekonomi.

Vill du veta mer om Cirkulär ekonomi?

För att uppnå cirkulär ekonomi behövs inte bara cirkulär produktutformning, utan även nya affärsmodeller och riktlinjer. Vår målbild är att om vi växlar till en cirkulär ekonomi kan vi bättre hantera alla utmaningar inom planetens gränser. Men detta kräver engagemang, handlingskraft och innovation. Växjö Linnaeus Science Park är här för att inspirera och hjälpa företagare att röra sig mot en mer cirkulär framtid redan idag.

Tillsammans för en cirkulär framtid

I en cirkulär ekonomi bedriver vi affärer tillsammans, samarbetar, utnyttjar varandras över- och underkapacitet samt rest- och spillmaterial. Vi på Växjö Linnaeus Science Park är ditt bollplank mot en cirkulär framtid, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att skapa en bättre, mer hållbar värld. Hör av dig till oss idag för att påbörja din resa mot en cirkulär ekonomi som gynnar oss alla.

Malin Johansson

Affärsutvecklare Design Thinking

Olivia Thim

Affärsutvecklare Skog och trä/ Cirkulär ekonomi

Nyheter  • Sommaren är här, och med den kommer en tid för reflektion och återhämtning efter en intensiv och produktiv vår. Vi på Växjö Linnaeus Science Park har haft fullt upp med en rad spännande aktiviteter, och det är med stolthet vi kan se tillbaka på allt vi har åstadkommit tillsammans.


  • Växjö Linnaeus Science Park är glada att meddela att de nyligen har förvärvat Företagsfabriken i Kronoberg. Detta strategiska köp representerar en betydande investering för att stärka det regionala innovationslandskapet.


  • Vi hade återigen nöjet att välkomna representanter från Skogsstyrelsen och deltagare från LoCoFoRest, ett SIDA-finansierat projekt med fokus på skogsrestaurering i Asien och Afrika. Målet med LoCoFoRest är att återställa degraderade skogar och samtidigt bidra till ökat välstånd för de lokalsamhällen som är beroende av skogen för sin försörjning.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av allt spännade
som händer på Växjö Linnaeus Science Park!

Kontakta oss

Vi kan svara på frågor gällande våra fokusområden,
nätverk, samarbeten, labbmiljöer, event, projekt med mera

Fler av våra fokusområden

Skog och trä

Vi är drivkraften bakom klimatåtgärder och forskningsdriven utveckling för framtidens skogar.

Smarta staden

Välkommen till Växjö Linnaeus Science Park, din partnerför att forma smarta städer och smarta tillverkningsindustrier, och därigenom skapa en hållbar och blomstrande framtid.

Digitalisering

Hur kan ditt företag optimera effektiviteten och säkrar konkurrenskraft? Digitaliseringen är avgörandeför att leverera de allra bästa produkterna till era kunder.