Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Smarta staden

Växjö Linnaeus Science Park har fokus på att möjliggöra
utvecklandet av Smarta staden och en smart
tillverkningsindustri, för att därigenom
skapa en hållbar framtid.

Vi arbetar aktivt med att utveckla konceptet runt smarta staden och dess nära koppling till den smarta tillverkningsindustrin. Vi erbjuder inte bara kunskap och stöd utan även konkreta lösningar och möjligheter för att forma morgondagens urbana innovation.

Samarbete och partnerskap för urbana framsteg

Utvecklingen av smarta staden och smarta tillverkningsindustrin kräver samarbete mellan olika aktörer med varierande mål och intressen. Offentlig sektor, akademi, invånare, föreningsliv och näringsliv måste samverka för att uppnå gemensamma mål. Växjö Linnaeus Science Park fungerar som en katalysator för dessa möten och samarbeten, vilket ger en plattform för kunskapsdelning och innovationsfrämjande. Vi tror att tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar för staden och industrin.

Vill du veta mer om fokusområdet Smarta staden?

Den smarta staden och den smarta tillverkningsindustrin

Begreppen "smarta staden" och "smarta tillverkningsindustrin" är två sidor av samma mynt. Båda är byggda på avancerad teknologi, inklusive Internet of Things (IoT) och sensorer. Inom smarta staden används sensorer för att övervaka stadens funktioner, där liknande teknik inom den smarta tillverkningsindustrin används för att övervaka maskiner, produktionsprocesser och kvalitetskontroll.

Det är här Växjö Linnaeus Science Park kommer in i bilden. Vi är förmedlare och en källa till kunskap som gör det möjligt att maximera nyttan av gemensam teknologi. Vi erbjuder rådgivning och möjligheter att optimera prestanda, kvalitet och effektivitet både inom industri och städer.

Optimering av resursanvändning och effektivitet

Vår gemensamma strävan inom smarta städer och smarta tillverkningsindustrier är att optimera resursanvändningen. Genom att använda hög automationsgrad och IoT-teknik minskar vi råvaruavfall, energiförbrukning och främjar hållbara transportsystem. Inom logistikprocesser använder vi dataanalys för att effektivisera och minska kostnader.

Växjö Linnaeus Science Park är den bro som förbinder dessa två världar och skapar en symbios som gynnar både städer och industrin. Vi är din partner för att forma en hållbar och blomstrande framtid genom smarta städer och tillverkningsindustrier.

Nyheter  • Sommaren är här, och med den kommer en tid för reflektion och återhämtning efter en intensiv och produktiv vår. Vi på Växjö Linnaeus Science Park har haft fullt upp med en rad spännande aktiviteter, och det är med stolthet vi kan se tillbaka på allt vi har åstadkommit tillsammans.


  • Växjö Linnaeus Science Park är glada att meddela att de nyligen har förvärvat Företagsfabriken i Kronoberg. Detta strategiska köp representerar en betydande investering för att stärka det regionala innovationslandskapet.


  • Vi hade återigen nöjet att välkomna representanter från Skogsstyrelsen och deltagare från LoCoFoRest, ett SIDA-finansierat projekt med fokus på skogsrestaurering i Asien och Afrika. Målet med LoCoFoRest är att återställa degraderade skogar och samtidigt bidra till ökat välstånd för de lokalsamhällen som är beroende av skogen för sin försörjning.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av allt spännade
som händer på Växjö Linnaeus Science Park!

Kontakta oss

Vi kan svara på frågor gällande våra fokusområden,
nätverk, samarbeten, labbmiljöer, event, projekt med mera

Fler av våra fokusområden

Cirkulär ekonomi

Vi står inför en tid där vårt sätt att producera och konsumera måste omvandlas för att vår planets resurser ska räcka till. Cirkulär ekonomi handlar om att omforma produktionscykeln.

Skog och trä

Vi är drivkraften bakom klimatåtgärder och forskningsdriven utveckling för framtidens skogar.

Digitalisering

Hur kan ditt företag optimera effektiviteten och säkrar konkurrenskraft? Digitaliseringen är avgörandeför att leverera de allra bästa produkterna till era kunder.