Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Digitalisering

För att företag ska kunna optimera effektiviteten och säkra
konkurrenskraften är digitaliseringen avgörande för
långsiktig utveckling och innovationskraft.


Genom att digitalisera interna processer skapar ni effektiva flöden som både förbättrar kvaliteten och minimerar riskerna. Vi på Växjö Linnaeus Science Park är engagerade i att driva teknisk innovation. Digitalisering är en nyckelkomponent i denna utveckling och för att bygga företag som kan stå emot konkurrensen är det av yttersta vikt att fokusera på digitalisering.

Hur kan Växjö Linnaeus Science Park vara ett stöd i digitaliseringsarbetet?

Vi strävar efter att vara er partner genom att erbjuda strategiska nätverk och en bred kompetens. Utifrån era specifika behov vägleder vi er i rätt riktning. Våra Innovationslabb, Visualiseringslabb och Studiolabb är resurser som kan vara nyckeln till teknologisk innovation och ge nya perspektiv på hur ni kan digitalisera era tjänster.

Vill du veta mer om fokusområdet Digitalisering?

Digitalisering är avgörande

Digitalisering är en nyckelfaktor för framgång i dagens dynamiska affärsvärld. Att anamma och utnyttja digitaliseringens potential är inte längre en valbar strategi – det är en nödvändighet för att möta marknadens krav och förbli konkurrenskraftig.

Växjö Linnaeus Science Park är stolta över att vara en drivande kraft i att främja digital transformation. Vi förstår att teknologisk innovation inte bara handlar om att omfamna nya verktyg, det handlar om att förändra kulturen, skapa nya sätt att tänka och arbeta samt skapa värde för företag och samhälle.

Vår vision: Framtidens digitala ekosystem

Vi strävar efter att skapa ett dynamiskt och inkluderande ekosystem där teknologiska framsteg möjliggör en hållbar utveckling. Genom att erbjuda en plattform för samarbete, utbildning och innovation skapas morgondagens lösningar.

Våra Erbjudanden

Digitalisering
Vår expertis sträcker sig över hela spektret av digital transformation, från strategisk planering till verkställande, för att säkerställa att resan mot digitalisering är så smidig och framgångsrik som möjligt.

Artificiell Intelligens
Vi utforskar AI-teknologier och deras tillämpningar inom olika sektorer. Vår målsättning är att överbrygga gapet mellan teori och praktik, och implementera AI-lösningar som ger verklig nytta.

Mixed Reality
Genom att kombinera den fysiska och digitala världen strävar vi efter att skapa en revolutionerande upplevelse. Våra labbmiljöer och samarbetsmöjligheter gör det möjligt att experimentera och utveckla inom mixed reality.

Det här är bara början på att forma en bättre och mer tekniskt framåtblickande framtid. Tillsammans driver vi fram innovation och skapar betydelsefulla förändringar.

Visual Sweden - samarbete som ger oss muskler

Växjö Linnaeus Science Park är en nod åt Visual Sweden, ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 100-tal mindre, medelstora och stora företag.

Samarbetet innebär att Växjö Linnaeus Science Park besitter utrustning och kunskap kring forskningens senaste teknik inom området.

Louise Brolin

Affärsutvecklare Strategiska samarbeten

Nyheter  • Sommaren är här, och med den kommer en tid för reflektion och återhämtning efter en intensiv och produktiv vår. Vi på Växjö Linnaeus Science Park har haft fullt upp med en rad spännande aktiviteter, och det är med stolthet vi kan se tillbaka på allt vi har åstadkommit tillsammans.


  • Växjö Linnaeus Science Park är glada att meddela att de nyligen har förvärvat Företagsfabriken i Kronoberg. Detta strategiska köp representerar en betydande investering för att stärka det regionala innovationslandskapet.


  • Vi hade återigen nöjet att välkomna representanter från Skogsstyrelsen och deltagare från LoCoFoRest, ett SIDA-finansierat projekt med fokus på skogsrestaurering i Asien och Afrika. Målet med LoCoFoRest är att återställa degraderade skogar och samtidigt bidra till ökat välstånd för de lokalsamhällen som är beroende av skogen för sin försörjning.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av allt spännade
som händer på Växjö Linnaeus Science Park!

Kontakta oss

Vi kan svara på frågor gällande våra fokusområden,
nätverk, samarbeten, labbmiljöer, event, projekt med mera

Fler av våra fokusområden

Cirkulär ekonomi

Vi står inför en tid där vårt sätt att producera och konsumera måste omvandlas för att vår planets resurser ska räcka till. Cirkulär ekonomi handlar om att omforma produktionscykeln.

Skog och trä

Vi är drivkraften bakom klimatåtgärder och forskningsdriven utveckling för framtidens skogar.

Smarta staden

Välkommen till Växjö Linnaeus Science Park, din partnerför att forma smarta städer och smarta tillverkningsindustrier, och därigenom skapa en hållbar och blomstrande framtid.