Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Skog och trä

Vi är drivkraften bakom klimatåtgärder och forskningsdriven
utveckling för framtidens skogar. Genom aktiv forskning
och samarbeten med näringslivet arbetar vi för att
utveckla metoder som stärker hållbarheten
från skogsnäringen och träindustrin.

Växjö Linnaeus Science Park vill vara en strategisk partner för innovativ företagsutveckling som genererar ekonomiskt och miljömässigt värde. Vår strategi bygger på nära samverkan mellan företag, forskningsinstitutioner och samhället för att driva fram teknologiska och hållbara lösningar inom skogshantering och träindustri.

Biologisk mångfald och ansvarsfullt skogsbruk

Vi ser nödvändigheten av biologisk mångfald och strävar efter att vara din partner för ansvarsfullt skogsbruk och träproduktion. Vi fokuserar på att utveckla ekonomiskt hållbara lösningar som bidrar till bevarande av olika arter för att säkerställa hållbar användning av skogens resurser, vilket skapar ekonomiskt värde för nuvarande och kommande generationer.

Vill du veta mer om fokusområdet Skog och trä?

Innovation som drivkraft för ekonomisk utveckling

Vi driver ekonomisk utveckling inom träindustrin genom stark innovation och tillväxt. Vår plattform möjliggör utveckling av nya material och produkter från trä, vilket ökar värdet av skogsprodukter och skapar nya affärsmöjligheter. Vi vill vara din strategiska knutpunkt för utbildning och kompetensutveckling, vilket säkerställer att din organisation är redo att möta framtidens utmaningar inom sektorn.

Hållbar turism

Vi ser skogen som en möjlighet för hållbara turismprojekt och bidrar till ökad medvetenhet om dess betydelse. Genom att främja ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet strävar vi efter att skapa positiva ekonomiska effekter för samhällen och ditt företag.

Växjö kommuns träbyggnadsstrategi

Växjö Linnaeus Science Park arbetar utifrån träbyggnadsstrategin. Fokus är huvudsakligen att minska de fossila koldioxidutsläppen. Träbyggande i Växjö, med sina väl dokumenterade klimatfördelar, är en del av denna helhet. Att verka för att hela byggprocessen ska uppvisa låga klimatutsläpp handlar om att etablera en ny helhetssyn – ett livscykelperspektiv – där hänsyn tas hela vägen från resursutvinning, tillverkning, brukande till rivning och avfallshantering av byggnader och bostäder. En satsning på modernt träbyggande ligger alltså helt i linje med Växjös strategiska miljöarbete och Växjös arbete med Agenda 2030.

Olivia Thim

Affärsutvecklare Skog och trä/ Cirkulär ekonomi

Nyheter  • Torsdagen den 21 mars var vi på plats på Visualiseringscenter C i Norrköping när invigningen av Norrköpings digitala tvilling ägde rum. Denna visualisering av Norrköpings stad kan nu upplevas och utforskas genom en tredimensionell karta - antingen i domteatern, på touchskärm eller som fysisk 3D-modell. Detta skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt.


  • Det känns kul att kunna reflektera över den senaste Earth Week och den unika möjlighet vi erbjöd tillsammans med Visualiseringscenter C i Norrköping. Tillsammans välkomnade vi skolklasser från årskurs tre till nio till en föreställning - "Chemistry of Life" i den imponerande Geodomen. Detta var mer än bara en filmvisning. Det var en resa som utforskade kopplingen mellan allt levande på vår planet.


  • Under Earth Week bjöd vi på Växjö Linnaeus Science Park in skolklasser till Växjö konserthus för en unik möjlighet att uppleva en föreställning i geodomen från Visualiseringscenter C i Norrköping. Detta var en satsning för att uppmärksamma Earth Week och teknisk innovation bland framtidens
    entreprenörer.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av allt spännade
som händer på Växjö Linnaeus Science Park!

Kontakta oss

Vi kan svara på frågor gällande våra fokusområden,
nätverk, samarbeten, labbmiljöer, event, projekt med mera

Fler av våra fokusområden

Cirkulär ekonomi

Vi står inför en tid där vårt sätt att producera och konsumera måste omvandlas för att vår planets resurser ska räcka till. Cirkulär ekonomi handlar om att omforma produktionscykeln.

Smarta staden

Välkommen till Växjö Linnaeus Science Park, din partnerför att forma smarta städer och smarta tillverkningsindustrier, och därigenom skapa en hållbar och blomstrande framtid.

Digitalisering

Hur kan ditt företag optimera effektiviteten och säkrar konkurrenskraft? Digitaliseringen är avgörandeför att leverera de allra bästa produkterna till era kunder.