Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Växjö Linnaeus Science Park

Vi vill verka för att främja näringslivsutveckling
och teknologisk innovation i
Växjö kommun och Sydostregionen.

Växjö Linnaeus Science Park vill fungera som en katalysator för innovation och nätverksbyggande. Vi verkar för innovation och tillväxt inom Växjö kommun och Sydostregionen genom att erbjuda stöd, resurser och mötesplatser för företag och organisationer i området. Genom att sätta företagen i centrum strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt och framgång.

För att främja innovation och utveckling på ett optimalt sätt följer vi en process uppdelad i tre områden: Inspirera, Möjliggöra och Genomföra. Dessa samverkar för att effektivt uppnå våra övergripande mål

Inspirera - syftar till att bjuda in och sprida kunskap och information inom våra fokusområden som bland annat relaterar till innovation, hållbarhet och strategiska nätverk. För att uppnå detta anordnar vi olika kunskapshöjande event, workshops och andra aktiviteter för att skapa en plattform för kunskapsutbyte där vi även strävar efter att underlätta samarbeten mellan näringslivet, akademin och andra aktörer.

Möjliggöra - fungerar som en facilitator där Växjö Linnaeus Science Park stödjer företag i övergången till nya teknologier, processer, samarbeten och innovationsprojekt. Fokus riktas särskilt mot företag med stor tillväxtpotential och hög innovationsgrad.

Genomföra - driver och deltar aktivt i projekt och initiativ som främjar innovation och skapar strategiska nätverk. Vårt arbete innebär att ta projekt från idéfas till genomförande, initiera pilotprojekt och söka finansiering för större initiativ som stimulerar innovation och tillväxt.

Fokusområden

Fokusområden som grund

Växjö Linnaeus Science Park arbetar med fyra fokusområden som grund. Dessa områden ligger i linje med näringslivets och den offentliga sektorns krav och utmaningar, kombinerat med akademins kompetens och inriktning.

cirkulär ekonomi
smarta staden
skog och trä
digitalisering

Vårt övergripande uppdrag och ansvar är att vi ska underlätta och främja samarbetet mellan företag, forskare och entreprenörer i regionen. Genom att skapa mötesplatser vill vi inspirera entreprenörskap och främja samverkan och nätverkande. Växjö Linnaeus Science Park arbetar med att initiera och delta i projekt som främjar innovation och utvecklingen inom våra fokusområden.

Växjö Linnaeus Science Park är en viktig aktör som främjar innovation och tillväxt inom Växjö kommun och Sydostregionen genom att erbjuda stöd, resurser och mötesplatser för företag och organisationer i området.

Nyheter  • Torsdagen den 21 mars var vi på plats på Visualiseringscenter C i Norrköping när invigningen av Norrköpings digitala tvilling ägde rum. Denna visualisering av Norrköpings stad kan nu upplevas och utforskas genom en tredimensionell karta - antingen i domteatern, på touchskärm eller som fysisk 3D-modell. Detta skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt.


  • Det känns kul att kunna reflektera över den senaste Earth Week och den unika möjlighet vi erbjöd tillsammans med Visualiseringscenter C i Norrköping. Tillsammans välkomnade vi skolklasser från årskurs tre till nio till en föreställning - "Chemistry of Life" i den imponerande Geodomen. Detta var mer än bara en filmvisning. Det var en resa som utforskade kopplingen mellan allt levande på vår planet.


  • Under Earth Week bjöd vi på Växjö Linnaeus Science Park in skolklasser till Växjö konserthus för en unik möjlighet att uppleva en föreställning i geodomen från Visualiseringscenter C i Norrköping. Detta var en satsning för att uppmärksamma Earth Week och teknisk innovation bland framtidens
    entreprenörer.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av allt spännade
som händer på Växjö Linnaeus Science Park!

Kontakta oss

Vi kan svara på frågor gällande våra fokusområden,
nätverk, samarbeten, labbmiljöer, event, projekt med mera